هاشم قربانی

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
١ کارشناسی، فلسفه و کلام اسلامی مهر ١٣٨٢ خرداد ١٣٨٦ دانشگاه زنجان   ---
٢ کارشناسی ارشد، فلسفه و کلام اسلامی مهر ١٣٨٦ آبان ١٣٨٨ دانشگاه تهران   ---
٣ دکترای تخصصی فلسفه و کلام اسلامی مهر ١٣٨٩ آبان ١٣٩٢ دانشگاه تهران   ---

 

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
١ کارشناسی     دانشگاه تهران   ---
٢ کارشناسی     دانشگاه زنجان   ---
٣ کارشناسی     دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین   ---

 

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
١ فلسفه اسلامی         ---
٢ معنویت اسلامی/ نقد و بررسی معنویتهای کاذب         ---
٣ اخلاق کاربردی         ---
٤ کلام و دین شناسی         ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
١ تصحیح انتقادی کتاب منتهی الافکار اثیرالدین ابهری ١٣٩٥   انتشارات حکمت

کتاب های این مترجم

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید