مهدی ذاكری

کتاب های این مترجم

آشنایی با فلسفه تحلیلی فلسفه ذهن

نوشته مارتين ديويس

ترجمه مهدی ذاكری

12,000 تومان

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید