ياسر خوشنويس

.

کتاب های این مترجم

فلسفه علوم طبیعی

نوشته جان وارول

ترجمه ياسر خوشنويس

7,000 تومان

فلسفه زبان

نوشته كريستوفر پيكاك

ترجمه ياسر خوشنويس

5,000 تومان

تاریخ فلسفه غرب (جلد 10) ( (فلسفه معنا، معرفت و ارزش، در قرن بیستم)

نوشته جان وي كنفيلد

ترجمه ياسر خوشنويس

36,000 تومان

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید