ياسر خوشنويس

.

کتاب های این مترجم

آشنایی با فلسفه تحلیلی فلسفه علوم طبیعی

نوشته جان وارول

ترجمه ياسر خوشنويس

7,000 تومان

آشنایی با فلسفه تحلیلی زبان

نوشته كريستوفر پيكاك

ترجمه ياسر خوشنويس

5,000 تومان

تاریخ فلسفه غرب (جلد 10) (راتلیج) (فلسفه معنا، معرفت و ارزش، در قرن بیستم)

نوشته جان وي كنفيلد

ترجمه ياسر خوشنويس

36,000 تومان

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید