ابوالفضل حقيری

ثار منتشر شده:
ترجمه كتاب مفاهيم اساسي حساب ديفرانسيل و انتگرال، انتشارات مدرسه، 1368
ترجمه سير حكمت در ايران و جهان نوشته‌ي حضرت آيه‌الله سيد محمد خامنه‌اي به زبان انگليسي (انتشارات بنياد صدرا)
ترجمه كتاب علم و الاهيات به زبان فارسي (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي)
ترجمه كتاب نقد غزالي به زبان انگليسي (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي)
ترجمه كتاب راهنماي جستار در فاهمه بشري لاك به زبان فارسي (انتشارات حكمت)
ترجمه كتاب ويتگنشتاين (انتشارات حكمت)
ترجمه كتاب نظريه‌ي همه‌چيز (انتشارات حكمت)
ترجمه كتاب نظريه‌ي كوانتوم (انتشارات حكمت)
ترجمه كتاب اينشتاين و نسبيت (انتشارات حكمت)
ترجمه كتاب افلاطون (انتشارت اميركبير)
ترجمه كتاب فلسفه‌ي علم (انتشارت اميركبير)
ترجمه‌ي كتاب علم و دين (انتشارت اميركبير)
ترجمه‌ي كتاب فلسفه (انتشارت اميركبير)
ترجمه آثار متعدد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي به زبان انگليسي
مترجم همكار در مجموعه‌ي مقالات كنگره‌ي بين‌المللي اول ملاصدرا به فارسي و انگليسي (انتشارات بنياد صدرا)
مترجم همكار در دائره‌المعارف تاريخ انديشه‌ها (با بيش از سي مقاله) (انتشارات سعاد)
ترجمه كليه مقالات منتشر شده در مجله الحكمه (حكمت) به زبان انگليسي (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي)
ترجمه مقالات متعدد براي مجله ذهن (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي)
ترجمه مقاله غايت‌شناسي ادراك براي خردنامه صدرا (انتشارات بنياد صدرا)
تأليف مقاله‌ي علم و دين براي مجله ذهن (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي)
و ترجمه‌هاي متعدد ديگر

کتاب های این مترجم

مغز مجموعه دانش نامه 7

نوشته مایكل اوشی

ترجمه ابوالفضل حقيری

9,000 تومان

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید