ابوالفضل حقيری

ثار منتشر شده:
ترجمه كتاب مفاهيم اساسي حساب ديفرانسيل و انتگرال، انتشارات مدرسه، 1368
ترجمه سير حكمت در ايران و جهان نوشته‌ي حضرت آيه‌الله سيد محمد خامنه‌اي به زبان انگليسي (انتشارات بنياد صدرا)
ترجمه كتاب علم و الاهيات به زبان فارسي (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي)
ترجمه كتاب نقد غزالي به زبان انگليسي (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي)
ترجمه كتاب راهنماي جستار در فاهمه بشري لاك به زبان فارسي (انتشارات حكمت)
ترجمه كتاب ويتگنشتاين (انتشارات حكمت)
ترجمه كتاب نظريه‌ي همه‌چيز (انتشارات حكمت)
ترجمه كتاب نظريه‌ي كوانتوم (انتشارات حكمت)
ترجمه كتاب اينشتاين و نسبيت (انتشارات حكمت)
ترجمه كتاب افلاطون (انتشارت اميركبير)
ترجمه كتاب فلسفه‌ي علم (انتشارت اميركبير)
ترجمه‌ي كتاب علم و دين (انتشارت اميركبير)
ترجمه‌ي كتاب فلسفه (انتشارت اميركبير)
ترجمه آثار متعدد پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي به زبان انگليسي
مترجم همكار در مجموعه‌ي مقالات كنگره‌ي بين‌المللي اول ملاصدرا به فارسي و انگليسي (انتشارات بنياد صدرا)
مترجم همكار در دائره‌المعارف تاريخ انديشه‌ها (با بيش از سي مقاله) (انتشارات سعاد)
ترجمه كليه مقالات منتشر شده در مجله الحكمه (حكمت) به زبان انگليسي (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي)
ترجمه مقالات متعدد براي مجله ذهن (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي)
ترجمه مقاله غايت‌شناسي ادراك براي خردنامه صدرا (انتشارات بنياد صدرا)
تأليف مقاله‌ي علم و دين براي مجله ذهن (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي)
و ترجمه‌هاي متعدد ديگر

کتاب های این مترجم

کتاب راهنمای جستار در باب فاهمۀ بشری لاک

نوشته اي.جاناتان لو

ترجمه ابوالفضل حقيری

15,000 تومان

رويدادنامه سرياني موسوم به (رويدادنامه خوزستان): روايتي از آخرين سال هاي پادشاهي ساساني

نوشته خداداد رضاخانی-سجاد اميری باوندپور

ترجمه ابوالفضل حقيری

19,500 تومان

نظریه کوانتوم (مجموعه دانش نامه 2 )

نوشته جان پاكینگورن

ترجمه ابوالفضل حقيری

8,000 تومان

مغز مجموعه دانش نامه 7

نوشته مایكل اوشی

ترجمه ابوالفضل حقيری

9,000 تومان

ویتگنشتاین: مجموعه دانش نامه 3

نوشته ای.سی.گریلینگ

ترجمه ابوالفضل حقيری

10,000 تومان

مکانیک کوانتوم به شما آسیب نمی رساند

نوشته ماركوس چان

ترجمه ابوالفضل حقيری

18,000 تومان

جهان از انفجار بزرگ تا سیاه چاله ها(مصور)

نوشته پام اسپنس-ایان نیكلسون

ترجمه ابوالفضل حقيری

3,000 تومان

سیاه چاله ها

نوشته دان ناردو

ترجمه ابوالفضل حقيری

5,000 تومان

اینشتین و نسبیت

نوشته پل استراترن

ترجمه ابوالفضل حقيری

5,000 تومان

هاوکینگ و سیاه چاله ها

نوشته پل استراترن

ترجمه ابوالفضل حقيری

5,000 تومان

نظریه همه چیز

نوشته پل استراترن

ترجمه ابوالفضل حقيری

9,500 تومان

سیاهچاله‌ها

نوشته دان ناردو

ترجمه ابوالفضل حقيری

5,000 تومان

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید