سيد مسعود حسينی

.

کتاب های این مترجم

بنیاد آموزه فراگیر دانش

نوشته يوهان گوتليب فيشته

ترجمه سيد مسعود حسينی

38,000 تومان

تاریخ فلسفه غرب (راتلیج) (جلد6) (عصر ایدئالیسم آلمانی)

نوشته رابرت سلمن

ترجمه سيد مسعود حسينی

48,000 تومان

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید