نفيسه ساطع

سوابق تحصيلي:

کارشناسي: الهيات و معارف اسلامي

کارشناسي ارشد: الهيات و معارف اسلامي؛فلسفه؛سال 1372؛تربيت مدرس دانشگاه قم

دکتراي تخصصي: فلسفه تطبيقي؛ فلسفه؛ سال 1384؛ تربيت مدرس دانشگاه قم

عنوان پايان نامه کارشناسي ارشد : ترجمه کتاب ارزش هاي اخلاقي در عصر علم

عنوان پايان نامه دکتري : بررسي عقلانيت از منظر مک اينتاير


سوابق کاري

1. عضو هيئت علمي گروه فلسفه

2. عضو کميته تخصصي تحصيلات تکميلي گروه اخلاق

3. عضو کميته تحصيلات تکميلي گروه فلسفه و کلام اسلامي

4. مدير مسئول نشريه تخصصي فلسفه "درخشش خرد"

5. مدير آموزشي- پژوهشي واحد خواهران دانشگاه قم

6. عضو هيئت مؤسس انجمن پديده شناسي

7. مسئول برگزاري همايش انسان، جامعه، سلامت در دانشگاه قم

8. مسئول برگزاري کرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناطره در دانشگاه قم

9. عضو شوراي صنفي اساتيد دانشگاه قم

10. عضو شوراي دانشگاه

کتاب هاي تأليف شده

توحيد افعالي در نهج البلاغه

انسان شناسي در نهج البلاغه و اگزيستانسياليسم

کتاب عقلانيت از ديدگاه مک اينتاير، انتشارات نام آوران، در دست چاپ

کتاب عقلانيت از ديدگاه فولي با همکاري خانم اعظم السادات حسيني حسين آبادي، در دست چاپ

کتاب عقلانيت از دديگاه تريک با همکاري خانم زهره سرکارپور، در دست چاپ

  کتاب هاي  ترجمه شده :

کتاب ارزشهاي اخلاقي در عصر علم از پل روبيژک (اثر مشترک با محبوبه ساطع)، ترجمه ، چاپ انتشارات حکمت، 1381

کتاب های این مترجم

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید