جلال پيكانی

مدرک تحصیلی: دکتری            رشته تحصیلی: فلسفه    دانشگاه محل تحصیل: علامه طباطبایی

حوزة پژوهشی: فلسفه تحلیلی- معرفت­شناسی – معرفت دینی – فلسفه اخلاق

 

فهرست کارهای پژوهشی

الف) مقاله

1-ویلیام اکام و مبناگرایی، در فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه دین، دانشگاه تهران، پردیس قم، سال ششم شماره یکم، بهار 1388

2- حکم و توجیه در فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز شماره؟ سال؟

3- پدرسالاری معرفتی در فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز شماره؟ سال؟

4- تفکیک پديدار و ذات معقول: مسأله ای جدید و یا تقریری نو از مسأله ای کهن در فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز شماره؟ سال؟

5- برونی گرایی و شکاکیت: مسألة ادراک حسی در فصلنامه علمی پژوهشی شناخت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

6-نقد و بررسی نظریة اعتمادگرایی فرآیندی در «باور موجه چیست؟» در فصلنامه علمی پژوهشی (ISI) و (ISC)، سال ششم، شماره اول، بهار 1389

7-  براهین اثبات خدا، در فصلنامه علمی تخصصی علامه، تبریز، سال چهارم، شماره چهاردهم تابستان 1386

8- آیا قواعد اخلاقی مطلق وجود دارد؟ در فصلنامه علمی تخصصی علامه، تبریز، سال سوم، شماره دوازدهم، زمستان 1385

9- بررسی نسبت طبیعی­گرایی معرفت­شناختی با دینداری، در فصلنامه علمی تخصصی نامه علم و دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال 12 و 13، شماره­های 44-41، پاییز 87 تا تابستان 88

10- برونی گرایی و درونی گرایی در فصلنامه علمی تخصصی علامه، تبریز

11-آلوین گلدمن و مناقشة درونی­انگاری و برونی­انگاری،  در فصلنامه  تخصصی ذهن ، سال دهم شماره های 37-38، زمستان و بهار 88-87

12- نقش نیوتن در طرح تفکیک میان پدیدار و شی فی نفسه، در مجله فلسفه علم

13- برونی گرایی و استقرا در فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه علم

 

ب) ترجمه کتاب

- معرفت­شناسی، تألیف ریچارد فیومرتون، انتشارات حکمت، 1390

- اتمیسم منطقی، تألیف برتراند راسل، انتشرات علم، 1388

- تاریخ فلسفه تحلیلی، تألیف اندرس ودبرگ، انتشارات حکمت، (در دست چاپ)

 

ج) طرح­های پژوهشی

پدرسالاری معرفتی (خاتمه یافته)

بینه­گرایی در معرفت­شناسی دینی معاصر (در دست انجام)

د) همایش ها

- شرکت در همایش ملی فیزیک (مهرماه 1390) با مقالة «نیوتن، کانت و ساحت پدیداری»

- شرکت در همایش ملی فیزیک (مهرماه 1390) با مقالة «گذری بر مسأله زمان از منظر ملاصدرا، امانوئل کانت و برخی از فیزیک­دانان»

کتاب های این مترجم

تاریخ فلسفه تحلیلی: از بولتسانو تا ویتگنشتاین

نوشته اندرس ودبرگ

ترجمه جلال پيكانی-بيت الله ندرلو

30,000 تومان

معرفت شناسی

نوشته ريچارد فيومرتون

ترجمه جلال پيكانی

12,000 تومان

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید