محمود ابوالقاسمی

تحصیلات دانشگاهی

دكترا, مديريت آموزشي, استراليا, استراليا.

کتابهای تالیفی و تصنیفی
1. "تجاري سازي نتايج تحقيقات دانشگاهي (تعاريف، مباني و موانع", تهران, 1394, شابک:87961553354255.
2. "درس عربي دوم دبيرستان", وزارت آموزش و پرورش, تهران, 1365.
کتابهای ترجمه
1. "سياست گذاري آموزشي(فرايند، مباحث و تأثيرات)", نورالثقلين, تهران, 1392, شابک:9789648968521.
2. "نظارت و رهبري آموزشي: رويكردي تحولي", تهران, 1391.
3. "روش هاي تحقيق كمي و كيفي در علوم تربيتي و روان شناسي جلد 1", تهران, 1382.
4. "كاوشي نو در حكمت عملي يا اخلاق اسلامي", ذكر, تهران, 1374.


کتاب های این مترجم

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید