مجيد حميد زاده

حمیدزاده سال 1339 درتهران متولد شده‌است. او تا مقطع كا شناسي ارشد در دانشگاه تهران تحصیل کرده و درجه دكتراي فلسفله را از دانشگاه آزاد اسلامي گرفته‌است.

مهمترین مسئولیت اجرایی او مدیریت اداره كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بود که از از مهر 1384 تا مهر 1387 طول کشید.

او پیش از آن در مؤسسه انتشارات اميركبير و انتشارات حكمت فعالیت می‌کرد. حمیدزاده همچنین از داوران جایزه كتاب سال جمهوري اسلامي بوده‌است.

از دیگر مسئولیت‌های او ریاست كميته خريد كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوده‌است. او بعد از برکناری از اداره کتاب، به سمت مدیرکل دفتر توسعه مشارکت‌های فرهنگی و هنری منصوب شد.

کتاب های این مترجم

منطق

نوشته محمد رضا مظفر

ترجمه مجيد حميد زاده-انشاءالله رحمتی

29,000 تومان

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید