داوود ميرزايی

.

کتاب های این مترجم

قرن ذوق: اودیسه فلسفی ذوق در قرن هجدهم

نوشته جورج ديكی

ترجمه داوود ميرزايی-مانيا نوريان

30,000 تومان

مسائل و مفاهیم کلیدی زیباشناسی کانت

نوشته كريستين هلموت ونزل

ترجمه داوود ميرزايی-مانيا نوريان

25,000 تومان

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید