محمد رضا ابوالقاسمی

(متولد ۱۳۵۸) مترجم ایرانی است. آثار او عمدتاً در حوزه زیباشناسی، فلسفه هنر و هرمنوتیک است.او دانش‌آموخته دوره دکتری علوم هنر (گرایش زیباشناسی) از دانشگاه اکس‌-مارسی فرانسه است و در دانشگاه تهران تدریس می‌کند.

آثار

 • مبانی نظریهٔ ادبی، هانس برتنس، محمدرضا ابوالقاسمی (مترجم)، ناشر: ماهی، ۱۳۸۴
 • مبانی زیباشناسی، پیر سوانه، محمدرضا ابوالقاسمی (مترجم)، ناشر: ماهی، ۱۳۸۸
 • زیباشناسی چیست؟، مارک ژیمنز، محمدرضا ابوالقاسمی (مترجم)، ناشر: ماهی، ۱۳۸۸
 • فلسفهٔ هنر، ژان لاکست، محمدرضا ابوالقاسمی (مترجم)، ناشر: ماهی، ۱۳۹۲
 • درآمدی بر زیباشناسی اسلامی، الیور لیمن، محمدرضا ابوالقاسمی (مترجم)، ناشر: ماهی (شایسته تقدیر سی و سومین دوره کتاب سال)، ۱۳۹۳
 • فرهنگ زیباشناسی، اران گوتر، محمدرضا ابوالقاسمی (مترجم)، ناشر: ماهی، ۱۳۹۵
 • مفهوم امر زیباشناختی، جیمز شلی، محمدرضا ابوالقاسمی (مترجم)، ناشر: ققنوس، ۱۳۹۵
 • داوری زیباشناختی، نیک زنگویل، محمدرضا ابوالقاسمی (مترجم)، ناشر: ققنوس، ۱۳۹۵
 • درآمدی بر فلسفۀ کانت، اندرو وارد، محمدرضا ابوالقاسمی (مترجم)، ناشر: حکمت، ۱۳۹۶
 • هرمنوتیک، ژان گروندن، محمدرضا ابوالقاسمی (مترجم)، ناشر: ماهی، ۱۳۹۳
 • مرلوپونتی، فلسفه و معنا، دنیل تامس پریموزیک، محمدرضا ابوالقاسمی (مترجم)، ناشر: مرکز، ۱۳۸۸

کتاب های این مترجم

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید