امير نصری

پژوهشگر ایرانی حوزه فلسفه هنر و استادیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی است.او فرزند عبدالله نصری است.

کتاب‌شناسی

 • صدر مسیحیت و پایدیای یونانی، ورنر یگر، امیر نصری (مترجم)، فریده فرنودفر (مترجم)، ناشر: حکمت
 • مبانی هنر مسیحی، تیتوس بورکهارت، امیر نصری (مترجم)، ناشر: حکمت
 • «مبانی هنر اسلامی»، تیتوس بورکهارت، امیر نصری (مترجم)، ناشر: حقیقت، ۱۳۸۶
 • فلسفه، دیو رابینسون، امیر نصری (مترجم)، ناشر: شیرازه، پردیس دانش
 • حکمت شمایل‌های مسیحی، امیر نصری، ناشر: نشر چشمه
 • گفتمان، پادگفتمان و سیاست، امیر نصری، محمدرضا تاجیک، ناشر: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۳
 • بازنمایی و صدق، رزالیند هرست هاوس، امیر نصری (مترجم)، ناشر: فرهنگستان هنر
 • نقد هنر، کالین لایس، امیر نصری (مترجم)، امیر مازیار (مترجم)، ناشر: فرهنگستان هنر
 • مبانی هنر اسلامی، تیتوس بورکهارت، امیر نصری (مترجم)، ناشر: حقیقت
 • «در غربت غربی: زندگی‌نامه خودنوشت دکتر سید حسین نصر»، سیدحسین نصر، امیر نصری، امیر مازیار، تهران: رسا، ۱۳۸۳
 • «زیبایی‌شناسی قرون وسطی»

کتاب های این مترجم

مبانی هنر مسیحی

نوشته تیتوس بوركهارت

ترجمه امير نصری

20,000 تومان

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید