حسن فتحی

فیلسوف ایرانی، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز و سردبیر نشریه پژوهش‌های فلسفی است. او دوره کارشناسی فلسفه را در دانشگاه تبریز و دوره کارشناسی ارشد و دکتری فلسفه را در دانشگاه تهران گذراند.

کتاب‌ها

کتاب های این مترجم

فلسفه اسلامی و یهودی به روایت ژیلسون

نوشته اتين ژيلسون

ترجمه حسن فتحی

5,000 تومان

ارسطو

نوشته ا.ا.تيلور

ترجمه حسن فتحی

11,000 تومان

کلیات تاریخ فلسفه یونان

نوشته ادوارد تسلر

ترجمه حسن فتحی

4,800 تومان

تاریخ فلسفه غرب(راتلیج) (جلد 1) از آغاز تا افلاطون

نوشته س.س.و.تيلور

ترجمه حسن فتحی

36,000 تومان

تهافت التهافت

نوشته ابن رشد

ترجمه حسن فتحی

58,000 تومان

تهاف الفلاسفه

نوشته غزالی

ترجمه حسن فتحی

30,000 تومان

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید