حسن فتحی

فیلسوف ایرانی، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز و سردبیر نشریه پژوهش‌های فلسفی است. او دوره کارشناسی فلسفه را در دانشگاه تبریز و دوره کارشناسی ارشد و دکتری فلسفه را در دانشگاه تهران گذراند.

کتاب‌ها

کتاب های این مترجم

فلسفه اسلامی و یهودی به روایت ژیلسون

نوشته اتين ژيلسون

ترجمه حسن فتحی

5,000 تومان

ارسطو

نوشته ا.ا.تيلور

ترجمه حسن فتحی

11,000 تومان

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید