تقریر پرویز پویان

.

کتاب های این مترجم

شرح اصول کافی: کتاب العقل و جهل؛ کتاب توحید

نوشته مهدی حائری يزدی

ترجمه تقریر پرویز پویان

32,000 تومان

شرح حرکت اسفار

نوشته مهدی حائری يزدی

ترجمه تقریر پرویز پویان

15,000 تومان

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید