روح الله كريمی

مدارک تحصيلي
 • دکتری فلسفه - فلسفه عصر جدید – دانشگاه تهران- شهریور 1392
 • کارشناسی ارشد فلسفه – دانشگاه تهران- بهمن 1384
 • کارشناسی فلسفه و کلام اسلامی - دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد-تیر 1381
 • کارشناسی فقه و مبانی حقوق- دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد-تیر 1381
سوابق عضويت
 • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشگر، شورای پژوهشی گروه فکرپروری برای کودکان و نوجوانان، 1390/7/1 تا کنون
 • عضو انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران ،1391 تا کنون
 • عضو انجمن فلسفه دین ایران ، 1393 تا کنون
کتاب‌ها
 • ترجمه کتاب،غایب بزرگ مدرسه: کندوکاو اخلاقی،1394،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،مترجم
 • تألیف کتاب،حلقۀ کندوکاو اخلاقی: تربيت اخلاقي در برنامۀ فلسفه براي كودكان،1394،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،مؤلف
 • ویراستار کتاب،پیکسی،1392،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،ویراستار علمی
 • تالیف کتاب ،راهنمای جامع اندیشه اسلامی(1) برای دانشجویان دانشگاه پیام نور،1388،انتشارات ساکو،مولف
 • تالیف کتاب ،کتاب راهنمای جامع معارف اسلامی(1) برای دانشجویان دانشگاه آزاد،1389،انتشارات ساکو،مولف
 • تالیف کتاب ،کتاب راهنمای جامع کلیات فلسفه،1390،انتشارات ساکو،مولف

کتاب های این مترجم

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید