غلام حسين توكلی

دکتری,فلسفه و کلام اسلامی,تهران,ایران,-1380

آموزه های اساسی فیلسوفان بزرگ,ترجمه,انتشارات حکمت,۱۳۸۸,غلامحسین توکلی
دین و چشم اندازهای نو,ترجمه,مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی,۱۳۸۵,غلامحسین توکلی
مبانی اخلاق,ترجمه,پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی,۱۳۸۵,غلامحسین توکلی
شور جاودانگی,ترجمه,مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان,۱۳۸۰,غلامحسین توکلی
رویکردی انتقادی به "دین از نگاه فروید",تالیف,انتشارات سهروردی,غلامحسین توکلی

کتاب های این مترجم

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید