غلام حسين توكلی

دکتری,فلسفه و کلام اسلامی,تهران,ایران,-1380

آموزه های اساسی فیلسوفان بزرگ,ترجمه,انتشارات حکمت,۱۳۸۸,غلامحسین توکلی
دین و چشم اندازهای نو,ترجمه,مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی,۱۳۸۵,غلامحسین توکلی
مبانی اخلاق,ترجمه,پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی,۱۳۸۵,غلامحسین توکلی
شور جاودانگی,ترجمه,مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان,۱۳۸۰,غلامحسین توکلی
رویکردی انتقادی به "دین از نگاه فروید",تالیف,انتشارات سهروردی,غلامحسین توکلی

کتاب های این مترجم

آموزه های اساسی فیلسوفان بزرگ

نوشته اس.ئی.فراست

ترجمه غلام حسين توكلی

18,000 تومان

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید