بابك تبرايی

MA in Film Studies,  University of British Columbia (UBC), Vancouver, Canada   

MA in Dramatic Literature,  University of Art, Tehran, Iran

BA in Theatre (Dramatic Literature),  University of Art, Tehran, Iran

High School Diploma in Experimental Sciences,  Alborz High School, Tehran, Iran

«نظریه و نقد فیلم» (کتاب نظری سینما در 8 جلد)، انتشارات حکمت (در دست تهیه)

·         «صدا در سینما 1 و 2: صداهای انسانی و غیرانسانی»، میشل شیون، در دست ترجمه

·         «تو بروژ» (فیلم‌نامه)، مارتین مک‌دانا

·         «پی‌یِرو خُله» (فیلم‌نامه)، ژان‌لوک گدار

·         «مرد بالشی» (نمایش‌نامه)، مارتین مک‌دانا

·         «چهارده صد هزار» (نمایش‌نامه)، سَم شپارد

·         «از غبار بپرس» (رمان)، جان فانته

·         «دختر پرتقالی» (رمان)، یوستین گوردر

·         «اهميت آموزشي يك رويداد نمايشي» (مقاله‌ی بلند درباره‌ي تئاتر خلاق كودكان)، پ. وودز

+ مقالاتی برای «دانش‌نامه‌ی جهان اسلام» در ارتباط با سینما و نمایش در کشورهای جهان اسلام

کتاب های این مترجم

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید