محمود مهدوی دامغانی

متولد ۱۳۱۵ مشهد
▪ یادگیری معارف دینی و قرآن كریم از ۵ سالگی ـ پایان تحصیلات متوسطه در مشهد ـ دریافت كارشناسی ادبیات فارسی از دانشگاه تهران ـ دریافت دكترای زبان و ادبیات فارسی از دانشكده ادبیات دانشگاه تهران ۱۳۴۶ـ تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد ـ بازنشستگی در سال ۶۱ ـ همكاری با دانشنامه جهان اسلام و ترجمه مداخل های مختلف متون كهن عرب ـ برگزیده كتاب سال ۱۳۸۵ برای ترجمه مغازی واقدی ـ افزون بر ۱۸ هزار صفحه ترجمه متون كهن زبان و ادبیات عرب.

آثار

 • ترجمه دو جلدی مغازی محمدبن واقدی با نام تاریخ جنگ های پیامبر اسلام(ص)
 • ترجمه دو جلد از کتاب دلائل النبوه محدث بزرگ احمدبن حسین بیهقی
 • ترجمه ۱۰ جلد از کتاب نهایه الارب فی فنون الادب(بخش سیره و تاریخ اسلام تا آغاز حکومت عباسی)
 • ترجمه اخبار الاطوال ابوحنیفه دینوری
 • ترجمه کتاب الجمل شیخ مفید با نام نبرد جمل
 • ترجمه کتاب روضه الواعضین اثر فتال نیشابوری
 • ترجمه کتاب شمائل النبی اثر ابوعیسی ترمذی
 • ترجمه کتاب المعیار و الموازنه اثر ابوجعفر اسکافی
 • ترجمه مباحث اجتماعی و تاریخی شرح ابن ابی الحدید بر نهج البلاغه در ۸ جلد
 • ترجمه کتاب اخبار مکه ابوالوالید ازرقی
 • ترجمه کتاب الوثاق گردآوری دانشمند پاکستانی
 • ترجمه کتاب التوابین مقدسی با نام توبه کنندگان
 • ترجمه کتاب طبقات محمدبن سعد بن منبع در ۸ جلد
 • ترجمه کتاب مقتل علی ابن ابی طالب
 • ترجمه کتاب الغدیر شیخ محمدرضا فرج الله

کتاب های این مترجم

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید