محمود مهدوی دامغانی

متولد ۱۳۱۵ مشهد
▪ یادگیری معارف دینی و قرآن كریم از ۵ سالگی ـ پایان تحصیلات متوسطه در مشهد ـ دریافت كارشناسی ادبیات فارسی از دانشگاه تهران ـ دریافت دكترای زبان و ادبیات فارسی از دانشكده ادبیات دانشگاه تهران ۱۳۴۶ـ تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد ـ بازنشستگی در سال ۶۱ ـ همكاری با دانشنامه جهان اسلام و ترجمه مداخل های مختلف متون كهن عرب ـ برگزیده كتاب سال ۱۳۸۵ برای ترجمه مغازی واقدی ـ افزون بر ۱۸ هزار صفحه ترجمه متون كهن زبان و ادبیات عرب.

آثار

 • ترجمه دو جلدی مغازی محمدبن واقدی با نام تاریخ جنگ های پیامبر اسلام(ص)
 • ترجمه دو جلد از کتاب دلائل النبوه محدث بزرگ احمدبن حسین بیهقی
 • ترجمه ۱۰ جلد از کتاب نهایه الارب فی فنون الادب(بخش سیره و تاریخ اسلام تا آغاز حکومت عباسی)
 • ترجمه اخبار الاطوال ابوحنیفه دینوری
 • ترجمه کتاب الجمل شیخ مفید با نام نبرد جمل
 • ترجمه کتاب روضه الواعضین اثر فتال نیشابوری
 • ترجمه کتاب شمائل النبی اثر ابوعیسی ترمذی
 • ترجمه کتاب المعیار و الموازنه اثر ابوجعفر اسکافی
 • ترجمه مباحث اجتماعی و تاریخی شرح ابن ابی الحدید بر نهج البلاغه در ۸ جلد
 • ترجمه کتاب اخبار مکه ابوالوالید ازرقی
 • ترجمه کتاب الوثاق گردآوری دانشمند پاکستانی
 • ترجمه کتاب التوابین مقدسی با نام توبه کنندگان
 • ترجمه کتاب طبقات محمدبن سعد بن منبع در ۸ جلد
 • ترجمه کتاب مقتل علی ابن ابی طالب
 • ترجمه کتاب الغدیر شیخ محمدرضا فرج الله

کتاب های این مترجم

اخبار مکه

نوشته ابوالولید ازرقی

ترجمه محمود مهدوی دامغانی

40,000 تومان

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید