محمد باغستانی كوزه گر

 • تحصيلات كلاسيك:

  -------- 1361 ديپلم فني (برق) -------- 1371 ليسانس الهيات (فرهنگ و تمدن اسلامي) -------- 1374 فوق ليسانس الهيات (فرهنگ و تمدن اسلامي) -------- 1381 دكتري الهيات (فرهنگ و تمدن اسلامي) -------- 1361 ورود به حوزه علميه مشهد تا 1375 پنج سال درس خارج فقه و اصول

 • عرصه‌های مطالعاتی:

  -------- تاريخ و تمدن اسلامي

 • سوابق تدريس:

  -------- تدريس از سال 1374 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد تاكنون كه 5 سال عضو هيئت علمي و بقيه حق التدريس بوده و نيز در دانشگاه علوم اسلامي رضوي، دانشكده الهيات فردوسي و دانشكده علوم پزشكي تدريس داشته ام.

 • كتابهاي چاپي:

  1- اعلام النصر المبين في مفاضله بين اهلي صفين انتشارات حكمت تهران1387 ترجمه در 160 صفحه 2 -جنبش پايداري اسلامي دراندلس پس از سقوط غرناطه انتشارات به نشر 1390 ترجمه در 120 صفحه.

کتاب های این مترجم

اعلام نصر مبین در داوری میان اهل صفین

نوشته ابوالخطاب عمر بن حسن بن دحيه الكلبی

ترجمه محمد باغستانی كوزه گر

2,500 تومان

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید