اعظم پويا

.

کتاب های این مترجم

قرآن و زن: بازخوانی متن مقدس از منظر یک زن

نوشته آمنه ودود

ترجمه اعظم پويا-معصومه آگاهی

16,000 تومان

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید