سيد علي آقايی

سال تولد

1351

سمت ها

عضو هیأت علمی

پژوهشگر

مسئول شاخه امامان شیعه

گروه

قرآن و حدیث

کتاب های این مترجم

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید