اخبار و رویدادها

معرفی کتاب خدای متعال

news photo
به نقل از همشهری آنلاین: کتاب خدای متعال با عنوان فرعی مطالعاتی درباره ساختار و نشانه شناسی فلسفه،کلام و جهان شناسی اسلامی با ترجمه سیده لیلا اصغری منتشر شد. يان ريچارد نتون نويسنده كتاب خداي متعال، استاد مطالعات عربي در دانشگاه ليدز بوده و رياست گروه مطالعات اسلامي و خاورميانه اين دانشگاه را تا سال 2007 به عهده داشته است. وي اكنون نيز استاد دانشگاه اكستر انگلستان است .زمينه‌هاي علاقه و مطالعات وي در حوزه فلسفه و كلام اسلامي ،تصوف ،جهانگردان مسلمان قرون ميانه ،كتاب شناسي عربي- اسلامي،نشانه‌شناسي و متن‌شناسي تطبيقي و مطالعات تطبيقي اديان و اسلام است. كتاب حاضر كه از وي در سال 1989 در انتشارات راتلج منتشر شده است در هفت فصل به بررسي تاريخ انديشه در سنت عقلاني اسلام پيرامون مفهوم خدا ،مسئله فلسفي- عرفاني صدور و تبيين خلقت از ديدگاه قرآن مي‌پردازد.نتون تلاش مي‌كند تا در كتابش نشان دهد چگونه خدايي كه از جمله كندي ،فارابي ،ابن سينا،اسماعيليان ،سهروردي،و ابن عربي معرفي مي‌كنند،با گذشت زمان به طوري فزاينده از الگوي خالق قرآني بيگانه مي شود.وي در پايان كتابش نتيجه گيري مي‌كند كه مفهوم بيگانگي ،نوعي متفاوت از الگوي الهياتي فراهم مي آورد كه همچنان مي‌تواند به طوري موجه تحت چتر اسلامي قرار گيرد.زيرا اين الگو سوابق قابل توجهي در جنبه هاي تنزيهي الوهيت قرآني دارد. در واقع آن گونه كه مترجم اين اثر - كه ترجمه كتاب را به راهنمايي استاد مصطفي ملكيان براي پايان نامه كارشناسي ارشد خود انتخاب كرده است- در مقدمه كتاب مي‌نويسد: اين اثر خوانشي است از سنت عقلاني اسلامي در بافت مطالعات شرق شناسانه كه ميان نشانه شناسي و ساختارگرايي جديد با متون كلاسيك اسلامي به ايجاد تعامل مي‌پردازد. غير از مقدمه كتاب كه با عناوين فرعي ، وجود خداوند،اسكندريه ،گندي شاپور،حران، و الگوي خالق قرآني ساختار انديشه اسلاميهمراه است ؛ شش فصل ديگر كتاب از اين قرار است ؛ كندي : تماشاگري در آستانه ، فارابي:جست و جوي نظام؛ خداي محبوب و واجب ابن سينا؛ خداي اسماعيليه قرون ميانه : گونه‌هاي جهان شناختي يك مضمون نو افلاطوني ؛اشراق و وحدت:جهان عرفاني سهرودري و ابن عربي؛ نتيجه:واژگان تعالي: به سوي نظريه‌اي نشانه شناختي درباره الهيات اسلامي . كتاب خداي متعال توسط نشر حكمت و با ترجمه سيده ليلا اصغري و ويراستاري علمي سيد علي اصغري در 475 صفحه منتشر شده است.
برچسب:
تاریخ نشر خبر: ۱۰ مهر، ۱۳۹۷

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید