مجموعه فلسفه انضمامی

توضیحات:فلسفه انضمامی عنوان دیگری است برای آنچه به فلسفه مضاف یا فلسفه درجه دوم معروف است. در فلسفه انضمامی موضوعاتی عینی و ملموس‌تر مورد کنکاش فلسفی قرار می‌گیرند که معمولاً مورد توجه شاخه‌های علمی و حتی اندیشه و تفکر روزمره نیز هستند. آثاری که در این مجموعه به چاپ رسیده می‌رسند به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که دانش مخاطب فارسی زبان را با توجه به آثار منتشره به زبان فارسی در این حوزه‌ها افزایش دهند و برجستگی خاصی داشته باشند.
دبیر مجموعه:
یادداشت دبیر مجموعه :

محصولات این مجموعه

به زودی

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید