مجموعه آشنایی با فلسفه تحلیلی

توضیحات:مجموعه آشنایی با فلسفه تحلیلی به معرفی شاخه‌های گوناگون فلسفه در حوزه تحلیلی می‌پردازد. این مجموعه ترجمه دو جلدی فلسفه philosophy a guide through the subject ویراسته فیلسوف نامبردار ای.سی.گریلینگ است. بخش‌های جداگانه این کتاب را فیلسوفان برجسته تحلیل در شاخه‌های خود نوشته‌اند. سعی شده تا مطالب این مجموعه به‌گونه‌ای تنظیم شوند که به عنوان متن آموزشی به کار طالبان فلسفه بیاید.
دبیر مجموعه:
یادداشت دبیر مجموعه :

محصولات این مجموعه

به زودی

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید