حسين غفاری

پژوهشگر ایرانی حوزه فلسفه و دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تهران است.او مدتی عضو شورای سرپرستی صدا و سیمای ایران بود و مدتی نیز سردبیری نشریه فلسفه را بر عهده داشت. غفاری دوره کارشناسی ارشد و دکتری فلسفه را به ترتیب در سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۷۴ در دانشگاه تهران گذراند. او در زمینه فلسفه از شاگردان مرتضی مطهری بوده و دروس حوزوی غیر فلسفی را نیز نزد بعضی علمای دینی تهران همچون سید محمدمهدی بجنوردی فراگرفته است.

کتاب‌شناسی

 • نقد و نظری بر بنیادگرایی دینی، حسین غفاری ، انتشارات حکمت 1395
 • حتی مطلع الفجر-تبیین جایگاه وجود شناختی لیلة القدر-، حسین غفاری ، انتشارات حکمت 1395
 • معجزه عاشورا، حسین غفاری ، انتشارات حکمت ۱۳۹۲
 • در سراشیبی به سوی گومورا، لیبرالیسم مدرن و افول آمریکا، رابرت بورک، حسین غفاری (مترجم)، الهه هاشمی حایری (مترجم)، ناشر: حکمت - ۱۳۸۳
 • بررسی انتقادی و تطبیقی فلسفه نظری کانت: بررسی مبادی فلسفه نقادی و بحثی در ماهیت و امکان قضایای ترکیبی پیشینی، حسین غفاری، ناشر: حکمت
 • جدال با مدعی، حسین غفاری، ناشر: حکمت
 • بررسی مبادی فلسفه نقْادی و بحثی در ماهیت و امکان قضایای ترکیبی پیشینی، ‌تالیف‌,‌انتشارات حکمت‌,‌۱۳۸۶
 • تشیع دین کامل و کمال دین‌,‌تصنیف‌,‌انتشارات حکمت‌,‌۱۳۸۵
 • فلسفه عرفانی شیعه‌,‌تالیف‌,‌انتشارات حکمت‌,‌۱۳۸۳
 • فلسفه عرفان شیعی مقدمه کتاب آیت الحق‌,‌تصنیف‌,‌انتشارات حکمت‌,‌۱۳۸۳
 • شرح عرفانی دیوان حافظ: جلد اول، ‌ترجمه‌,‌انتشارات حکمت، ‌۱۳۸۰
 • ارزیابی انتقادی فلسفه کانت بخش حسیات: جلد اول، ‌ترجمه‌,‌انتشارات حکمت، ‌۱۳۸۰
 • نقد ونظریه "شریعت صامت " ,‌ترجمه‌,‌انتشارات حکمت، ‌۱۳۶۶
 • پاسخ به پرسشهای مکتبی، انتشارات حکمت،1360
 • معرفت شناسي در فلسفه اسلامي

کتاب های این نویسنده

معرفت شناسی در فلسفه اسلامی

نوشته حسين غفاری

ترجمه

32,000 تومان

جدال با مدعی

نوشته حسين غفاری

ترجمه

29,000 تومان

بررسی انتقادی و تطبیقی فلسفه نظری کانت

نوشته حسين غفاری

ترجمه

18,000 تومان

معجزه عاشورا

نوشته حسين غفاری

ترجمه

24,000 تومان

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید