حسين غفاری

پژوهشگر ایرانی حوزه فلسفه و دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تهران است.او مدتی عضو شورای سرپرستی صدا و سیمای ایران بود و مدتی نیز سردبیری نشریه فلسفه را بر عهده داشت. غفاری دوره کارشناسی ارشد و دکتری فلسفه را به ترتیب در سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۷۴ در دانشگاه تهران گذراند. او در زمینه فلسفه از شاگردان مرتضی مطهری بوده و دروس حوزوی غیر فلسفی را نیز نزد بعضی علمای دینی تهران همچون سید محمدمهدی بجنوردی فراگرفته است.

کتاب‌شناسی

 • نقد و نظری بر بنیادگرایی دینی، حسین غفاری ، انتشارات حکمت 1395
 • حتی مطلع الفجر-تبیین جایگاه وجود شناختی لیلة القدر-، حسین غفاری ، انتشارات حکمت 1395
 • معجزه عاشورا، حسین غفاری ، انتشارات حکمت ۱۳۹۲
 • در سراشیبی به سوی گومورا، لیبرالیسم مدرن و افول آمریکا، رابرت بورک، حسین غفاری (مترجم)، الهه هاشمی حایری (مترجم)، ناشر: حکمت - ۱۳۸۳
 • بررسی انتقادی و تطبیقی فلسفه نظری کانت: بررسی مبادی فلسفه نقادی و بحثی در ماهیت و امکان قضایای ترکیبی پیشینی، حسین غفاری، ناشر: حکمت
 • جدال با مدعی، حسین غفاری، ناشر: حکمت
 • بررسی مبادی فلسفه نقْادی و بحثی در ماهیت و امکان قضایای ترکیبی پیشینی، ‌تالیف‌,‌انتشارات حکمت‌,‌۱۳۸۶
 • تشیع دین کامل و کمال دین‌,‌تصنیف‌,‌انتشارات حکمت‌,‌۱۳۸۵
 • فلسفه عرفانی شیعه‌,‌تالیف‌,‌انتشارات حکمت‌,‌۱۳۸۳
 • فلسفه عرفان شیعی مقدمه کتاب آیت الحق‌,‌تصنیف‌,‌انتشارات حکمت‌,‌۱۳۸۳
 • شرح عرفانی دیوان حافظ: جلد اول، ‌ترجمه‌,‌انتشارات حکمت، ‌۱۳۸۰
 • ارزیابی انتقادی فلسفه کانت بخش حسیات: جلد اول، ‌ترجمه‌,‌انتشارات حکمت، ‌۱۳۸۰
 • نقد ونظریه "شریعت صامت " ,‌ترجمه‌,‌انتشارات حکمت، ‌۱۳۶۶
 • پاسخ به پرسشهای مکتبی، انتشارات حکمت،1360
 • معرفت شناسي در فلسفه اسلامي

کتاب های این نویسنده

جدال با مدعی

نوشته حسين غفاری

ترجمه

29,000 تومان

بررسی انتقادی و تطبیقی فلسفه نظری کانت

نوشته حسين غفاری

ترجمه

18,000 تومان

معجزه عاشورا

نوشته حسين غفاری

ترجمه

24,000 تومان

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید