آوروم استرول

(به انگلیسی: Avrum Stroll) (۱۵ فوریه ۱۹۲۱ - ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۳) استاد فلسفه دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو بود. پژوهش‌های او عمدتاً در حوزه معرفت‌شناسی، فلسفه زبان و فلسفه تحلیلی در قرن بیستم است.

آثار

 • The emotive theory of ethics. University of California Press, 1954
 • Introduction to philosophy. Holt, Rinehart and Winston, 1961 (1972, 1979)
 • Epistemology. Harper & Row, 1967 (Greenwood Press, 1979)
 • Philosophy and the human spirit. Holt, Rinehart and Winston, 1973
 • Philosophy and Contemporary Problems. Richard H. Popkin, Avrum Stroll, Holt Rinehart & Winston, February 1984
 • Surfaces. University of Minnesota Press, 1988
 • Philosophy (Made Simple Books) by Richard H. Popkin, Avrum Stroll, Made Simple, September 8, 1986 (1993)
 • Moore and Wittgenstein on certainty. Oxford University Press, 1994
 • Introductory Readings In Philosophy. Avrum Stroll, Richard H. Popkin, Harcourt Brace* Co, November 1997
 • Skeptical Philosophy for Everyone. Richard H. Popkin, Avrum Stroll. Prometheus Books, January 2002 Hardcover
 • Wittgenstein (Oneworld Philosophers). Oneworld Publications, July 2002 (2007)
 • Did My Genes Make Me Do It? Oneworld Publications, August 25, 2004 Hardcover
 • Sketches of Landscapes. The MIT Press, December 5, 1997 Hardcover
 • Twentieth-Century Analytic Philosophy. Columbia University Press, September 15, 2001 Paperback
 • Philosophy. Richard Popkin, Avrum Stroll
 • Much Ado About Nonexistence. A.P. Martinich, Avrum Stroll. Rowman & Littlefield Publishers, Inc., June 28, 2007 Hardcover
 • Informal philosophy. Rowman & Littlefield Publishers, 2009

کتاب های این نویسنده

ویتگنشتاین

نوشته آوروم استرول

ترجمه محسن طلايی ماهانی

12,000 تومان

کلیات فلسفه

نوشته ريچارد پاپكين-آوروم استرول

ترجمه سيد جلال الدين مجتبوی

35,000 تومان

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید