ميرزا ابوالحسن طباطبايی

میرزا ابوالحسن بروجردی از نگاه دیگران

سیدمصلح‌الدین مهدوی درباره‌اش نوشته است:

«جامع جمیع محسّات ومحل وثوق عامه مردم بوده وجماعت برگزیده داشت .»

سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی نیز گفته است:

«سیدی جلیل بود واز مشایخ روایتی حقیر می‌باشند

محمدحسن خان اعتمادالسلطنه:

«از علماومدرسین دائمه جماعت معروف اصفهان بود ومردم به او وثوق بسیارداشتند».

شیخ آقا بزرگ تهرانی:

«هوالسید ابوالحسن بن السید علی بن عبدالکریم الطباطبائی البروجردی الاصفهانی عالم جلیل وخطیب بارع…»

کتاب های این نویسنده

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید