سهيل محسن افنان

آثار و کتاب‌های سهیل افنان

۱- مقاله‌ی «شرح ابن سینا بر ارسطو» در مجله‌ی «انجمن سلطنتی بریتانیای بزرگ و ایرلند برای پژوهش‌های آسیایی»

٢- کتاب «نامه‌ی ارسطوطالیس درباره‌ی هنر شعر»

 ٣- ایرانیان – ترَگودیا (tragedy) ائسخیلوس. ترجمه از یونانی به فارسی

 ۴- مقاله‌ی «برخی تَرم (اصطلاح)های فلسفی عربی و پارسی»

 ۵- «زندگی و آثار ابن سینا»

۶- واژگان فلسفی در پارسی و عربی

 ۷- واژه‌نامه‌ی فلسفی: یونانی-عربی-پارسی-پهلوی-انگلیسی-لاتین

 ۸- در پ‍ی‌ خ‍وش‍ی‌

 ۹- پژوهش‌های پارسی درباره‌ی زبان پارسی دری

۱۰- دانش یونانی در ایران‌زمین

برخی از کتاب‌های بالا در سال‌های اخیر در ایران بازچاپ یا ترجمه شده‌اند:

 واژه‌ن‍ام‍ه‌‌ی ف‍ل‍س‍ف‍ی‌: ف‍ارس‍ی‌ – ع‍رب‍ی‌ – ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – ف‍ران‍س‍ه‌ – پ‍ه‍ل‍وی‌ – ی‍ون‍ان‍ی‌ – لات‍ی‍ن‌

 پیدایش اصطلاحات فلسفی در عربی و فارسی

 افق زندگی و اندیشه‌های ابن‌سینا

 – درباره‌ی هنر شعر

کتاب های این نویسنده

پيدايش اصطلاحات فلسفي در عربي و فارسي

نوشته سهيل محسن افنان

ترجمه محمد فيروز كوهی

5,000 تومان

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید