1. نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن
  2. تالیفات مقدماتی موتزو،هسون تزو،هان فی تزو
  3. جامعه شناسی تاریخی-تطبیقی دین ماکس وبر
  4. تصوف وطریقت:نگاهی تاریخی
  5. درآمدی به قرآن

آکادمی حکمت

بیشتر

محفلي است براي هم انديشي و تعليم و تعلم در حوزه حكمت و فلسفه كه در آن درس گفتار ها ، مقالات ، يادداشت ها و سخنراني هاي ارزشمند به اشتراك گذاشته مي شود.

تازه ها

بیشتر

توصیه شده ها

بیشتر

اخبار حکمت

بیشتر

۹۷/۰۹/۱۱

۹۷/۰۷/۲۱

۹۷/۰۷/۲۱

۹۷/۰۷/۲۱

۹۷/۰۷/۱۰

۹۷/۰۷/۱۰

آکادمی حکمت

محفلي است براي هم انديشي و تعليم و تعلم در حوزه حكمت و فلسفه كه در آن درس گفتار ها ، مقالات ، يادداشت ها و سخنراني هاي ارزشمند به اشتراك گذاشته مي شود.

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید