1. سمبول‌های بنیادین
  2. تاریخ فلسفه غرب (راتلیج) (جلد 8) فلسفه قاره ای در قرن بیستم
  3. منطق ینا
  4. تشیع : دین کامل، کمال دین
  5. شمنیسم: درمانگران، روح‌ها، آیین

آکادمی حکمت

بیشتر

محفلي است براي هم انديشي و تعليم و تعلم در حوزه حكمت و فلسفه كه در آن درس گفتار ها ، مقالات ، يادداشت ها و سخنراني هاي ارزشمند به اشتراك گذاشته مي شود.

تازه ها

بیشتر

توصیه شده ها

بیشتر

اخبار حکمت

بیشتر

هنرِ قلبِ مقدس/ معرفی و بررسی کتاب سمبول‏ های بنیادین

مکتب تشیع دارای جهان‌بینی و انسان‌شناسی متمایز است

معرفی ابعاد سه‌گانه مثلث هویت شیعی در «تشیع دین کامل، کمال دین»

«تشیع: دین کامل، کمال دین» منتشر شد

«تشیع: دین کامل، کمال دین» تألیف حسین غفاری منتشر شد

نگوییم فلسفه اسلامی من هم در جوانی نوشتم و گفتم اما اشتباه است!

آکادمی حکمت

محفلي است براي هم انديشي و تعليم و تعلم در حوزه حكمت و فلسفه كه در آن درس گفتار ها ، مقالات ، يادداشت ها و سخنراني هاي ارزشمند به اشتراك گذاشته مي شود.

با عضویت در خبرنامه از پیشنهادات ویژه ما با خبر شوید